อะซิโตน

รายละเอียดสินค้า

เรตราคา

ขนาดย่อย
700 g.

ขนาดกลาง
30 L.

 
125 บาท

3,000 บาท
(100บ./กก.)

 
barcode
885030105501
barcode
885030105502
 

(ราคาดังกล่าวรวม Vat แล้ว)