Tri Ethanolamine (TEA)

รายละเอียดสินค้า

Tri Ethanolamine (TEA)

ไตรเอทาโนลามีน หรือ Triethanolamine (TEA) เป็นของเหลวอยู่ในกลุ่มสารชำระล้าง คุณสมบัติ เป็นเอมีนหลักใช้ในสารทำความสะอาด เครื่องสำอางค์ สิ่งทอ ทำความสะอาดผ้าช่วยให้คราบหรือสิ่งสกปรกที่หลุดออกไปกลับมาจับผ้าอีก ใช้ในน้ำยาสระผม และเป็นส่วนผสมพื้นฐานในสบู่ก้อน เป็นต้น

เรตราคา

ขนาดย่อย
1 kg.

ขนาดกลาง
30 kg.

ขนาดใหญ่
232 kg.

120 บาท

2,850 บาท
(95บ./กก.)

17,632 บาท
(76บ./กก.)

barcode
885030103601
barcode
885030103602
barcode
885010103500

(ราคาดังกล่าวรวม Vat แล้ว)