My alt text

 

เรื่องราวของเรา

บริษัท เอสพีพี โปรเกรท จำกัด (ลำลูกกาเคมีภัณฑ์) 

เราดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีทำความสะอาด คาร์แคร์ และโฮมแคร์ ดำเนินธุรกิจมากกว่า 8 ปี ปัจจุบันมีหน้าร้านให้บริการจำหน่ายสินค้าหลายสาขา ในนาม บริษัท เอสพีพี โปรเกรท จำกัด ( "ลำลูกกาเคมีภัณฑ์", "เพื่อนเคมีภัณฑ์") โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

My alt text

 

วิสัยทัศน์ของเรา

  • ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  • จำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรมต่อลูกค้า
  • ช่วยลูกค้าพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
  • ความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า เราสามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว หลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
  • มีหน้าร้านสำหรับให้บริการลูกค้าเพิ่มสะดวกยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้หลากหลาย

เราเลือกเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพมาตราฐานสูง แต่ราคาเป็นธรรมต่อลูกค้า มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับสินค้ามาตราฐานดี และราคาที่เป็นธรรมแน่นอน

 

My alt text My alt text