My alt text

 

เรื่องราวของเรา

บริษัท เอสพีพี โปรเกรท จำกัด (ลำลูกกาเคมีภัณฑ์) 

เราดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีทำความสะอาด คาร์แคร์ และโฮมแคร์ ดำเนินธุรกิจมากกว่า 8 ปี ปัจจุบันมีหน้าร้านให้บริการจำหน่ายสินค้าหลายสาขา ในนาม บริษัท เอสพีพี โปรเกรท จำกัด ( "ลำลูกกาเคมีภัณฑ์", "เพื่อนเคมีภัณฑ์") โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

My alt text

 

วิสัยทัศน์ของเรา

เราเลือกเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพมาตราฐานสูง แต่ราคาเป็นธรรมต่อลูกค้า มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับสินค้ามาตราฐานดี และราคาที่เป็นธรรมแน่นอน

 

My alt text My alt text

 


Copyright Siampp co.,ltd. @2018