OBA

รายละเอียดสินค้า

OBA

OBA (Optical Brightening Agents หรือ สารฟอกขาว คุณสมบัติ เป็นสีย้อมชนิดหนึ่งเป็นระบบของการเรืองแสงมีกลุ่มที่สามารถดูดติดเส้นใยได้เหมือนย้อมสี สารฟอกนวนมีหลายชนิดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของเส้นใย สารฟอกนวน (OBA) สามารถดูดแสงเหนือม่วง (UV) ที่มีความยาวคลื่นสั้นมาจากแสงแดด ซึ่งเป็นแสงที่มนุษย์มองไม่เห็น เปลี่ยนเป็นคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นยาวกว่า คือช่วงแสงสีม่วง สีน้ำเงินและสีเขียวอมน้ำเงิน แล้วปล่อยออกมา ดังนั้นแสงที่สะท้อนออกมาจากวัตถุที่มีสารฟอกนวนจึงมีแสงน้ำเงินมาก และความเข้มของแสงมากขึ้นด้วย  ใช้ในผลิตภัณฑ์ซักผ้า เป็นต้น

เรตราคา

ขนาดย่อย
100 g.

ขนาดกลาง
1 kg.

ขนาดใหญ่
10 kg.

85 บาท 650 บาท

4,500 บาท
(450บ./กก.)

barcode
885030106401
barcode
885030106402
barcode
885010106200

(ราคาดังกล่าวรวม Vat แล้ว)