Sodium metabisulfite 97-

รายละเอียดสินค้า

Sodium metabisulfite 97% (โซเดียม เมต้าไบซัลไฟต์ 97%)

โซเดียม เมต้าไบซัลไฟต์ 97% หรือ Sodium Metabisulfite 97% เป็นผงสีขาวหรือออกสีเหลือง คุณสมบัติ เป็นกรดละลายน้ำได้ ละลายในกลีเซอรีน และละลายได้เล็กน้อยในเอทานอล เป็นสารกันเสีย Preservative และสาร Anit Oxidant (สารกันหืน) ใช้ในผลไม้แห้ง เพื่อรักษากลิ่น รส สี และยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ คือ สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฎิกริยา ออกซิเดชั่น ที่เป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ เป็นต้น

เรตราคา

ขนาดย่อย

1 kg.

ขนาดกลาง

25 kg.

85 บาท

1,050 บาท

(42บ./กก.)

barcode
885030107701
barcode
885010107600

(ราคาดังกล่าวรวม Vat แล้ว)