Stab18 (สารปรับข้นในแว๊กซ์)

รายละเอียดสินค้า

STAB 18 หรือ HC-810 (สารทำให้ข้น)

เรตราคา

ขนาดย่อย
1 kg.

ขนาดกลาง
30 kg.

ขนาดใหญ่
200 kg.

230 บาท

6,300 บาท
(210บ./กก.)

34,000 บาท
(170บ./กก.)

barcode
885030104301
barcode
885030104302
barcode
885010104100

(ราคาดังกล่าวรวม Vat แล้ว)