PATCHAA ผลิตภัณฑ์น้ำมันดันฝุ่น

  • ชื่อสินค้า : PATCHAA ผลิตภัณฑ์น้ำมันดันฝุ่น
  • ประเภทสินค้า : ผลิตภัณฑ์โฮมแคร์
  • ราคาสินค้า : 100 บาท
  • รหัสสินค้า sku : 1402
รายละเอียดสินค้า

PATCHAA ผลิตภัณฑ์น้ำมันดันฝุ่น

ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น ดูดซับฝุ่นที่อยู่บนพื้น โดยไม่ทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย

วิธีใช้  ฉีดลงบนผ้าถูกพื้นพอประมาณ แล้วใช้ได้ทันที ก่อนฉีดอย่าให้ไม้ถูพื้นเปียก

คำเตือน ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่มิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

 

(ราคารวม Vat แล้ว)

ชื่อสินค้า

ขนาด 1 ลิตร

ขนาด 3.8 ลิตร

ขนาด 20 ลิตร

PATCHAA ผลิตภัณฑ์น้ำมันดันฝุ่น

100 บาท

340 บาท

1,600 บาท