PATCHAA ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น-ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

  • ชื่อสินค้า : PATCHAA ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น-ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
  • ประเภทสินค้า : ผลิตภัณฑ์โฮมแคร์
  • ราคาสินค้า : 100 บาท
  • รหัสสินค้า sku : 8671
รายละเอียดสินค้า

PATCHAA ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น-ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ใช้พ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสบนพื้นผิวที่ต้องการ

วิธีใช้ ผสมน้ำสะอาด 1:30 ส่วน ลงในเครื่องฉีดพ่น หรือขวดสเปร์ย ฉีดพ่นลงบนพื้น ลูกบิด ราวบรรได หรือพื้นที่ที่ต้องการ

 

 

(ราคารวม Vat แล้ว)

ชื่อสินค้า

ขนาด 1 ลิตร

ขนาด 3.8 ลิตร

ขนาด 20 ลิตร

PATCHAA ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น-ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

100 บาท

300 บาท

1,200 บาท