Magnesium Sulfate (แมกนีเซียมซัลเฟต)

รายละเอียดสินค้า

Magnesium Sulfate (แมกนีเซียม ซัลเฟต)

แมกนีเซี่ยมซัลเฟต หรือ Magnesium Sulfate เป็นของแข็ง ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำได้ คุณสมบัติ ใช้ในผ้าคอตตอนและผ้าไหม ใช้ในการฟอกสี  ในการผลิตกระดาษ ทำเส้นใยป้องกันไฟ เป็นสีย้อมและสีพิมพ์ลายผ้า ในการทำปุ๋ย เป็นต้น

 

เรตราคา

ขนาดย่อย
1 kg.

ขนาดกลาง
25 kg.

55 บาท

700 บาท
(28บ./กก.)

barcode
885030106001
barcode
885010105700

(ราคาดังกล่าวรวม Vat แล้ว)