EDTA 4NA หรือ TRILON B POWDER

รายละเอียดสินค้า

EDTA 4NA หรือ TRILON B POWDER

EDTA 4 NA หรือ Ethylene diaminetetraacetic acid คุณสมบัติ จะคอยจับโลหะหนักที่อยู่ในน้ำและแยกโลหะออกจากน้ำ ใช้ในผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในโรงงาน อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนัง อุตสาหกรรมกระดาษ หรืออุตสาหกรรมน้ำเสีย เป็นต้น

เรตราคา

ขนาดย่อย
1 kg.

ขนาดกลาง
25 kg.

230 บาท

4,750 บาท
(190บ./กก.)

barcode
885030107001
barcode
885010106800

(ราคาดังกล่าวรวม Vat แล้ว)