โซเดียมเบนโซเอต (กันรา)

รายละเอียดสินค้า

โซเดียมเบนโซเอต (กันรา)

เรตราคา

ขนาดย่อย

1 kg.

ขนาดกลาง

25 kg.

150 บาท

2,375 บาท
(95บ./กก.)

barcode
885030108001
barcode
885010107900

(ราคาดังกล่าวรวม Vat แล้ว)