เครื่องดูดฝุ่น 3 มอเตอร์ (มอเตอร์อะมิเทค) - 80 ลิตร

  • ชื่อสินค้า : เครื่องดูดฝุ่น 3 มอเตอร์ (มอเตอร์อะมิเทค) - 80 ลิตร
  • ประเภทสินค้า : วัสดุ-อุปกรณ์
  • ราคาสินค้า : 10,000 บาท
  • รหัสสินค้า sku : 1328
รายละเอียดสินค้า

เครื่องดูดฝุ่น อิตาลี มอเตอร์อะมิเทค 3 มอเตอร์ 80 ลิตร

 

(ราคารวม Vat แล้ว)

ชื่อสินค้า

1 เครื่อง

เครื่องดูดฝุ่น อิตาลี่ มอเตอร์อะมิเทค 3 มอเตอร์ /80 ลิตร

10,000 บาท