เกลือบริสุทธิ์แบบชื้น 97.5-

รายละเอียดสินค้า

เกลือบริสุทธิ์แบบชื้น 97.5% (ผงข้น)

 

เรตราคา

ขนาดย่อย
1 kg.

ขนาดกลาง
25 kg.

ขนาดใหญ่
50 kg.

15 บาท

200 บาท
(8บ./กก.)

375 บาท
(7.5บ./กก.)

barcode
885030105901
barcode
885010105600
barcode
885010105601

(ราคาดังกล่าวรวม Vat แล้ว)