ฟองน้ำแว็กซ์ภายในกลม "เหลือง"

  • ชื่อสินค้า : ฟองน้ำแว็กซ์ภายในกลม "เหลือง"
  • ประเภทสินค้า : วัสดุ-อุปกรณ์
  • ราคาสินค้า : 15 บาท
  • รหัสสินค้า sku : 1171
รายละเอียดสินค้า

ฟองน้ำแว็กซ์ภายในกลม "เหลือง"

 

ขนาด 10x10 ซม.

 

(ราคารวม Vat แล้ว)

ชื่อสินค้า

1 ชิ้น 

100 ชิ้น

ฟองน้ำแว็กซ์ภายในกลม "เหลือง"

15 บาท

8 บาท