ผ้าไมโครไฟเบอร์ เนื่้อฟูหนา 300 กรัม (ขนาด 100x200)

  • ชื่อสินค้า : ผ้าไมโครไฟเบอร์ เนื่้อฟูหนา 300 กรัม (ขนาด 100x200)
  • ประเภทสินค้า : วัสดุ-อุปกรณ์
  • ราคาสินค้า : 300 บาท
  • รหัสสินค้า sku : 1130
รายละเอียดสินค้า

ผ้าไมโครไฟเบอร์ เนื่้อฟูหนา 300 กรัม (ขนาด 100x200)

 

(ราคารวม Vat แล้ว)

ชื่อสินค้า

1 ผืน

12 ผืน

50 ผืน


ผ้าไมโครไฟเบอร์ เนื่้อฟูหนา 300 กรัม (ขนาด 100x200)

300 บาท

220 บาท

180 บาท